Działalność Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów

Andrzej Kruszewski, Prezes Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów 

Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą stroicieli i korektorów pianin i fortepianów. Stowarzyszenie powstałe w 2007 roku ma za zadanie integrację środowiska stroicieli, podnoszenie kwalifikacji zawodowych stroicieli, podnoszenie prestiżu zawodowego osób związanych z fortepianami i pianinami, edukację muzyczną. Przy stowarzyszeniu działa Akademia Umiejętności im. Erwina Stütza organizująca szkolenia zawodowe dla stroicieli. Członkami honorowymi SPSF są: prof. Beniamin Vogel, Elwira Fibiger, Bolesław Kwiatkowski, prof. Lutz Reibeholz, prof. Wojciech Świtała, Stanisław Leszczyński. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 71 członków z całej Polski. Osoby zrzeszone w SPSF są członkami Europejskiej Unii Europejskich Stowarzyszeń Budowniczych Fortepianów Europiano.

 

Andrzej Kruszewski jest absolwentem kaliskiego Technikum Budowy Fortepianów, stroicielem od 25 lat. Od samego początku zajmuje się nie tylko strojeniem, renowacjami, naprawami fortepianów i pianin, ale również sprzedażą tych instrumentów. Członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów i prezes organizacji od momentu jej założenia. Członek Europejskiej Unii Europejskich Stowarzyszeń Budowniczych Fortepianów Europiano.