Geneza wykonawstwa dzieł Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych w Polsce

Dariusz Marciniszyn, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Od wielu lat wykonania dzieł Fryderyka Chopina dokonywane na instrumentach z XIX wieku nieustannie zyskują na popularności. Wzrost zainteresowania tą praktyką w naszym kraju ma ścisły związek z wydawaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina serią płyt poświęconych fortepianom z czasów Chopina. Jednak tzw. „Czarna seria” NIFCu nie wyczerpuje tematu popularności dzieł Chopina granych na dawnych instrumentach w Polsce. Celem niniejszego referatu jest precyzyjne nakreślenie genezy wspomnianej wyżej wykonawczej praktyki w naszym kraju, jak i zaprezentowanie wybitnych, zapomnianych dzisiaj Chopinowskich nagrań ściśle z nią związanych. W referacie przytoczę krótkie przykłady komercyjnych nagrań płytowych, jak i rzadziej dziś prezentowanych materiałów archiwalnych.

 

Dariusz Marciniszyn, mgr; w 2015 r. ukończył muzykologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Przedmiotem jego badań naukowych są szeroko rozumiane zagadnienia związane z: 1. historią pianistyki, 2. tematem narodowych szkół pianistycznych 3. analizą fonograficznych źródeł związanych z zapomnianymi dziś pianistami. Poza działalnością naukową zajmuje się również recenzowaniem koncertów i płyt, oraz pisaniem artykułów poświęconych sylwetkom wybitnych mistrzów klawiatury.