Prywatna kolekcja instrumentów lutniczych, dętych drewnianych i blaszanych

Prof. emeritus Leszek Wisłocki, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wystąpienie będzie dotyczyć prywatnej kolekcji instrumentów muzycznych, strunowych, dętych drewnianych i blaszanych, zgromadzonych przez prof. Leszka Wisłockiego. Kolekcja była już kilkakrotnie prezentowana publicznie, najciekawsze egzemplarze eksponowano m.in. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Muzeum Miejskim – Zamku Królewskim we Wrocławiu. Wśród zgromadzonych instrumentów lutniczych jest wiele pochodzących z Dolnego Śląska, m.in. skrzypce i altówki zbudowane przez lutników z Wrocławia (wówczas Breslau, m.in. ród lutniczy Liebichów) oraz z terenu dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, z miejscowości takich jak Wilkanów (Wölfelsdorf), zwany ślaską Cremoną; Laski (Heinrichswalde), czy Wambierzyce (Albendorf). Niektóre instrumenty dęte z kolekcji reprezentują wytwórstwo dawnych firm wrocławskich, takich jak J. Schöngarth, G. Hannig, H. Teubner i F. Hirschberg.

 

Leszek Wisłocki – kompozytor, pianista i dyrygent; ur. 15 grudnia 1931 w Chorzowie, profesor emerytowany Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Gry na fortepianie uczył się w szkołach muzycznych w Jeleniej Górze i Katowicach. Edukację w zakresie gry na fortepianie i kompozycji kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu; studiował kompozycję pod kierunkiem Piotra Perkowskiego, a po jego odejściu (w 1954 roku) – u Stefana Bolesława Poradowskiego. Dyplom Wydziału Instrumentalnego uzyskał w klasie fortepianu Melanii Sacewicz w 1955 roku, a dyplom w zakresie kompozycji – dwa lata później, w roku 1957. Ukończył także studia dyrygentury w 1962 roku pod kierunkiem Adama Kopycińskiego. Już w okresie studiów występował jako pianista, wykonując także własne kompozycje. Zajmuje się także kameralistyką. Był laureatem wielu krajowych konkursów kompozytorskich, organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, Lubuskie Towarzystwo Muzyczne oraz przez Wrocławski oddział ZKP. Twórczość kompozytorska L. Wisłockiego reprezentuje nurt neoklasycyzmu, chociaż we wczesnym okresie działalności interesowały go awangardowe techniki kompozytorskie, dodekafonia i serializm. Jest autorem ponad 130 kompozycji w różnych gatunkach, w tym 16 utworów orkiestrowych, 44 kameralnych, 18 solowych, ponad 50 pieśni chóralnych i solowych. Tworzył również oprawę muzyczną dla spektakli teatralnych. Ważne miejsce w twórczości kompozytora zajmują utwory dedykowane papieżowi Janowi Pawłowi II. Jego kompozycje były wielokrotnie prezentowane na rozmaitych festiwalach, takich jak Musica Polonica Nova we Wrocławiu czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna. Od 1974 roku utwory L.Wisłockiego są wykonywane również poza granicami kraju: w Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Czechach, na Litwie, Ukrainie i Słowacji. W 1997 roku jego muzyka została wykonana podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w obecności Jana Pawła II. Jako pedagog związany był z Państwową Średnią Szkołą Muzyczną we Wrocławiu (1957-1968). Następnie prowadził klasę kompozycji we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna), pracując od 1990 na stanowisku profesora. Jego uczniami są P. Drożdżewski, M. Gąsieniec, C. Duchnowski i R. Osada. Pełnił także funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego, dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego i kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 1974-2000 wykładał również w Wyższych Szkołach Pedagogicznych Zielonej Góry i Kielc. Od 2001 roku jest profesorem emerytowanym we wrocławskiej uczelni. Wypromował ponad 80 magistrów sztuki. Zasiadał w jury konkursów kompozytorskich, fortepianowych, muzyki kameralnej (Zielona Góra, Wrocław). Od 1964 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, gdzie pełnił m.in. funkcje wiceprezesa i prezesa Oddziału Wrocławskiego. Jest również członkiem ZAiKS. Przez długie lata był wiceprezesem i prezesem Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego (1980 – 1998). Za swoją długoletnią działalność artystyczną kompozytor otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1973), Nagrodę Miasta Wrocławia (1977). Ponadto został uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotą Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia.