II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna 16-18 września 2018 r.

 

Wokół zagadnień konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentarium muzycznego skupią się obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, organizowanej w dniach 16-18 września 2018r. przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w siedzibie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku. Współorganizatorem Konferencji jest Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Problemy konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentów muzycznych dotyczą szeregu dyscyplin muzycznych, jak lutnictwo, fortepianmistrzostwo, budownictwo instrumentów tradycyjnych, jak również niemuzycznych, jak muzealnictwo, kulturoznawstwo czy archeologia. Paliatywem wobec destrukcji jest zasada po pierwsze nie szkodzić, z którą zmagają się także konserwatorzy zabytków, kuratorzy, oraz osoby decydujące o wyposażeniu sal ekspozycyjnych i magazynów. Dostępność obiektów (muzealnych) do gry oraz potrzeba ich restauracji, w czasach otwierania się instytucji na nowe trendy i próby przeformułowania ich celów, staje się ponownie pytaniem otwartym, na gruncie którego wyrasta także zagadnienie zasadności dokonywanych renowacji.

Temat rekonstrukcji jest istotny także dla sfery instrumentów tradycyjnych, począwszy od wykopalisk, poprzez ikonografię, po współczesne próby interpretacji wizerunków instrumentów muzycznych z przeszłości (dokonywane często przez amatorów) oraz różnorodne innowacje. Ważnym punktem rozważań jest też rekonstrukcja samej tradycji muzycznej oraz dawnego wykonawstwa i metod odtwarzania audiosfery przeszłości. Zasygnalizowany zostanie także temat współcześnie tworzonych eksperymentalnych instrumentów akustycznych.

II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna oprócz części poświęconej standardowym referatom, odpowie na powstałą w minionym roku potrzebę dyskusji, silnie akcentowaną w korespondencji z uczestnikami zeszłorocznej edycji. Panele dyskusyjne poprzedzone będą wprowadzeniami ekspertów. Po integracji, jaką stanowiła I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, w tym roku serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jakże istotnej dla całego środowiska instrumentologicznego wymianie doświadczeń i myśli także w formie bardziej swobodnej rozmowy.

W panelach dyskusyjnych podjęte zostaną następujące tematy: konstrukcja, rekonstrukcja i destrukcja instrumentów muzycznych w Polsce, mało znane polskie kolekcje instrumentów, muzea i kolekcje instrumentów oraz instrumentologia za granicą, budowa instrumentów tradycyjnych, archeologia muzyczna, współpraca interdyscyplinarna, współpraca z placówkami zagranicznymi.

Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych, ludowych oraz eksperymentalnych.

 

Przewidywany charakter uczestnictwa:

– 15-20 minutowy referat

– udział w panelach dyskusyjnych

 

Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 15 lipca br.

Zgłoszenia, zawierające informację o charakterze uczestnictwa oraz temat wystąpienia z krótkim streszczeniem, prosimy przesyłać na adresy mailowe:

Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

 

Organizatorzy:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Współorganizator:

Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

 

Rada naukowa:

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Komitet organizacyjny:

Agata Mierzejewska

Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Gawroński, kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

 

Miejsce Konferencji:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska