Skrzypce w Fantazjach Georga Philippa Telemanna. W poszukiwaniu źródeł wyobraźni kompozytora

Dr hab. Agata Sapiecha, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Agata Sapiecha – skrzypaczka, pedagog, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Il Tempo” (1990), z którym koncertowała prawie w całej Europie, USA, Kanadzie, Kirgizji, a także miała zaszczyt występować przed Królową Brytyjską i Hiszpańską Parą Królewską. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Stanisława Kawalli i Marii Słubickiej. Odbyła staż artystyczny w Konserwatorium Moskiewskim u Oleha Krysy. Uzyskała także dyplom Dresdner Akademie für Alte Musik w specjalności „skrzypce barokowe” po studiach w klasie Simona Standage’a. Oprócz skrzypiec historycznych gra również na altówce (m.in. VI Koncert Brandenburski J.S.Bacha, Symfonia Koncertująca Es-dur W.A. Mozarta) oraz na instrumentach średniowiecznych i renesansowych poprzedzających skrzypce. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi artystami i muzykologami. Dzięki współpracy z Barbarą Przybyszewską-Jarmińską wielokrotnie wykonywała i nagrała wraz z Zespołem i znakomitymi śpiewakami większość utworów Kaspara Főrstera juniora, dołączyła także do repertuaru odkryte i opublikowane przez Piotra Wilka, wydane przez Musica IagellonicaSonaty skrzypcowe Aldebranda Subissatiego (koncertmistrza kapeli Zamku Warszawskiego). Bierze udział w znaczących festiwalach w Polsce i na świecie. Ma na swoim koncie liczne nagrania dla radia, telewizji oraz firm fonograficznych (w tym CD i DVD jako solistka, kierownik zespołu IL Tempo, współpracownik zespołów i orkiestr polskich i międzynarodowych). Jako solistka i koncertmistrz Orkiestry Il Tempo i Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej oraz Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej prowadziła od skrzypiec wiele koncertów zarówno instrumentalnych jak wokalno-instrumentalnych (m.in. oratorium „Resurrezione..” Haendla, symfonie ze zbiorów Jasnej Góry, arie z oper Mozarta, Stabat Mater Józefa Zeidlera, serenatę „La Liberalità di Numa Pompilio” G. A. Ristoriego), w tym wiele wykonań premierowych, często transmitowanych lub retransmitowanych przez Program 2 Polskiego Radia oraz Radiofonie zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. W latach 1992-2002 prezentowała autorskie audycje na antenie Programu II Polskiego Radia. Juror światowych i ogólnopolskich konkursów muzyki dawnej i kameralnej (m.in. Brugia, Kalisz, Rovereto, Kraków, Bydgoszcz, Leżajsk, Łomianki). Przewodnicząca Jury i Członek Rady Artystycznej Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu. W latach 1996 -2016 kierownik Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej UMFC przekształconego w styczniu 2014  w Zakład Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie. Oprócz pracy dydaktycznej na uczelni,  według koncepcji i pod kierownictwem Agaty Sapiechy odbywały się coroczne wydarzenia artystyczne i naukowe: Forum Muzyka Dawna na UMFC (wcześniej AMFC) w latach 2003-2017 oraz Sympozja Naukowe „Od źródła do muzycznej interpretacji” od 2012 r. Od roku 2014 współpracuje z Akademią Sztuki w Szczecinie; od roku 2015/16 jest jej wykładowcą. W latach 2009-12 reprezentowała UMFC na Międzynarodowych Konferencjach Early Music Platform organizowanych przez AEC. Założycielka (1992), dyrektor i wykładowca Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie oraz Fundacji Concert Spirituel, realizującej te wydarzenia od roku 2000. Obecnie, po 17 latach przewodniczenia Radzie Fundacji Concert Spirituel, od stycznia 2017 r. pełni funkcję jej Prezesa. Jako pedagog prowadzi klasy mistrzowskie, udziela konsultacji i wygłasza wykłady. Trzykrotnie nominowana do „Paszportu” tygodnika „Polityka” w kategorii „muzyka”. W roku 2006 otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest autorką rozdziału „Muzyka Dawna” w Raporcie o muzyce wydanym przez Instytut Muzyki i Tańca (2011) oraz książki p.t. Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku wydanej przez UMFC (2011). W czerwcu 2013 otrzymała od  Rady Miejskiej Kalisza tytuł i odznakę „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. We wrześniu 2013 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. W lipcu 2014 otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczno-dydaktyczne.