O Konferencji

 

Rada Naukowa

 

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

Komitet organizacyjny

 

Agata Mierzejewska-Ficek, Inicjatorka Konferencji, Kurator projektu www.instrumenty.edu.pl

Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Gawroński, Kierownik Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku

 


 

Organizatorzy

 

I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (2017): Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzyki i Tańca, Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów

II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (2018): Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Współorganizator: Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

III Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (2019): Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Partner: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

Miejsce Konferencji

 

Siedziba Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 


 

Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

 

Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. To pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury. Radę naukową Konferencji tworzą wybitni polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski.

I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej odbyła się w dniach 11-13 września 2017 roku w siedzibie jednej z największych polskich Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku. Organizatorami Konferencji były cztery instytucje: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów.

Podczas trzydniowego spotkania odbyły się wykłady, prezentacje, dyskusje i koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa na instrumentach historycznych. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych: muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie fortepianów, historycy, kulturoznawcy oraz muzycy.

Obecni byli przedstawiciele Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Wrocławskiej, Kolegium Artes Liberales, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Miejskiego w Żywcu, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina, Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów, Pracowni Pianin i Fortepianów Andrzeja Włodarczyka, Związku Polskich Artystów Lutników, Fundacji Braci Golec, Pianosalonu, a także muzycy specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych.

Sesje naukowe poruszyły zagadnienia: 1. przechowywania, konserwacji, renowacji, rekonstrukcji i roli w kulturze historycznych instrumentów klawiszowych, 2. związanych z nimi zagadnień wykonawczych, 3. lutnictwa: historii polskiej szkoły lutniczej (instrumenty Grobliczów i Dankwartów), historii kolekcji instrumentów lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwacji instrumentów lutniczych oraz materiałoznawstwa, 4. brzmienia historycznych skrzypiec, 5. zbiorów instrumentów w polskich kolekcjach muzealnych z terenu całego kraju, 6. digitalizacji instrumentów muzycznych, 7. terminologii, klasyfikacji i nowych metod badań instrumentologicznych, 8. archeomuzykologii, 9. etnomuzykologii, 10. instrumentów w kontekście pejzażu dźwiękowego i historii kultury, 11. instrumentarium używanego na morzach, 12. instrumentów tradycyjnych, 14. możliwości współczesnego fortepianu względem instrumentów historycznych.

Odbyło się 5 koncertów, których program ukazywał rzeczywistość brzmieniową minionych epok. Do Pałacu Ostromecko przywiezionych zostało 5 instrumentów klawiszowych: kopia klawesynu z 1701 r., historyczne fortepiany Broadwooda z 1846 r. i Pleyela z 1842 r., współczesny koncertowy Steinway D-274, odbyła się także premiera kopii fortepianu Waltera z 1795 r.

*

Zdjęcia i nagrania wideo z I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (2017) zamieszczone na stronie tej: Dariusz Gackowski, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 


 

II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna 16-18 września 2018

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, 16-18 września 2019