Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Agnieszka Kostrzewa, Dział Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Zbiory instrumentów muzycznych przechowywane w muzealnych magazynach na ogół udostępniane są jedynie fragmentarycznie. Dotyczy to przede wszystkim muzeów o innym – niż „instrumentoznawczy” – profilu, m.in. etnograficznych. Stąd też potrzeba informowania o zasobach muzealnych. Celem wystąpienia jest przybliżenie historii oraz zawartości kolekcji instrumentów muzycznych znajdujących się w toruńskim muzeum.

 

Agnieszka Kostrzewa, mgr, adiunkt w Dziale Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Muzykolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun zbiorów nagrań i instrumentów muzycznych w toruńskim muzeum. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię badań nad folklorem, zjawiska z zakresu antropologii i historii kultury, w tym budownictwo instrumentów muzycznych.